Tepelné zařízení budov   Tepelné hospodářství staveb
 
Profesionalita, stále nové technologie a
směry použité našimi kvalifikovanými
pracovníky. Vše nejen pro dobré jméno firmy
ale především pro spokojenost zákazníků.
vyměňte Váš starý kotel
za nový, snižte si nákla-
dy na vytápění, zvýšite
si i komfort obsluhy

Nabízíme bytovým

družstvům, státním
institucím, rozpočtovým
organizacím i soukromému
sektoru kompletní dodávku
tepelné energie.
SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍKY
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
  vakuovaný solární
kolektor s náplní
inertního plynu - argonu
  volitelná montáž svisle
nebo vodorovně